Disclaimer

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Taal Lokaal Zwolle.


De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Taal Lokaal Zwolle sluit alle aansprakelijkheid uit voor de directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Taal Lokaal Zwolle verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van deze website kunnen telefonisch
(038 707 80 19) of via info@taallokaalzwolle.nl aan ons doorgegeven worden.