ALGEMENE VOORWAARDEN TAAL LOKAAL ZWOLLE

Artikel 1. Toepassing Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Taal Lokaal Zwolle te verrichten aanbiedingen en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

Artikel 2. Overeenkomsten
De overeenkomsten worden definitief na ondertekenen van de algemene voorwaarden
Zodra de overeenkomsten schriftelijk zijn bevestigd door Taal Lokaal Zwolle, bedrijf of cursist is Taal Lokaal Zwolle hieraan gebonden.


Artikel 3. Betalingen
De factuur voor de taaltraining wordt verzonden nadat Taal Lokaal Zwolle de ondertekende overeenkomst heeft ontvangen.
Betaling dient 14 dagen na het versturen van de factuur voldaan te zijn.
Bij het niet betalen van het cursusbedrag is de cursist of het bedrijf alle kosten verschuldigd. Zowel de gerechtelijke kosten als de kosten van een advocaat of deurwaarder.

Artikel 4. Aanmelding, afmelding en cursusduur
De cursist of het bedrijf kan zich voor een training of privéles aanmelden met het inschrijfformulier op de website van Taal Lokaal Zwolle, of door zijn aanmelding door te geven per email, of post. Definitieve aanmelding vindt plaats na ondertekenen van de algemene voorwaarden.

De tijden van de trainingen worden in overleg met de cursist/opdrachtgever vastgesteld en vermeld op de schriftelijke overeenkomst. Indien een geplande training niet door kan gaan zal Taal Lokaal Zwolle u hier 24 uur van te voren op de hoogte van stellen.
Afwijkende afspraken dienen schriftelijk te zijn vastgelegd in de overeenkomst.
Trainingen kunnen niet ingehaald worden als dit niet met de docent schriftelijk is vastgelegd.
Een training dient u aaneengesloten te volgen.

Trainingen kunnen na aanmelding niet meer geannuleerd worden. Annulering of het niet meer volgen van de lessen geeft geen recht op teruggave van het trainingsgeld van de niet gevolgde lessen aan cursist of bedrijf.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Taal Lokaal Zwolle is uitsluitend aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Taal Lokaal Zwolle is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van de cursisten.

Artikel 6. Klachten
Deze kunt u schriftelijk indienen.


Artikel 7. Eindniveau na volgen training
Taal Lokaal Zwolle kan geen minimaal niveau garanderen na het volgen van een training aangezien dit onder meer afhankelijk is van de inspanning en capaciteiten van de cursist.

Artikel 8. Geschillen
Alle geschillen over offertes en overeenkomsten zijn onderworpen aan het oordeel van de op grond van de Nederlandse wet bevoegde rechter.

Artikel 9.
Door inschrijving van cursist of bedrijf voor een cursus of privéles van Taal Lokaal Zwolle gaat cursist akkoord met de algemene voorwaarden van Taal Lokaal Zwolle zoals op deze pagina staan vermeld. Over de algemene voorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.